Aktualności

Kwarantanna? Izolacja? Sprawdź na Internetowym Koncie Pacjenta

2020-10-21 10:49

Na Internetowym Koncie Pacjenta od dziś znajdziesz informację, czy skierowano Cię na kwarantannę lub izolację domową. Dalej dowiesz się o świadczeniach przysługujących z ich tytułu 

https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/kwarantanna-izolacja-sprawdz-na-ikp

 

Najnowsze zmiany w przepisach od 2.11.2020

1) Skrócono kwarantannę dla współmieszkańców osoby chorej -  do 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby chorej.

2) Obowiązek kwarantanny dla współmieszkańców osoby chorej jest automatyczny -  z chwilą otrzymania dodatniego wyniku osoby chorej. Sanepid nie wydaje w tym wypadku decyzji.

3) Zasiłek opiekuńczy, w przypadku opieki nad dziećmi objętymi kwarantanną, jest wypłacany na podstawie oświadczenia rodzica o konieczności opieki nad dzieckiem objętym izolacją/kwarantanną, składanego do pracodawcy. Pracodawca może wystąpić do sanepidu o potwierdzenie. Ten przepis wszedł w życie z mocą wsteczną - od 24.10.2020.

4) Osoba na kwarantannie będąca współmieszkańcem osoby chorej, również składa stosowne oświadczenie pracodawcy, wraz z danymi osoby chorej, a pracodawca może je zweryfikować w Sanepidzie.

 

Od 24 października 2020 r. obowiązują zasady dotyczące:

  • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie).
  • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni).

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Kwarantanna nakładana jest przez inspekcję sanitarną i została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

 

Infofmacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji:  

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych. 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich