Personel

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej:

 • lek.med. Halina Kostka - specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, Kierownik.
 • lek med. Elżbieta Mrózek - specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, Z-ca Kierownika
 • lek.med. Agata Pawełkiewicz-Pecold - specjalista Pediatrii II stopnia, specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, Z-ca Kierownika
 • lek.med. Aleksandra Tochowicz - specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia oraz Nefrologii
 • lek.med.Sebastian Dobromilski
 • lek.med.Dariusz Stuczyński - pediatra
 • lek.med. Mariia Mikhaliuk - specjalista Medycyny Rodzinnej/Asystent Medyczny
 • lek.med. Radosław Guzy - lekarz rezydent Medycyny Rodzinnej

Pielęgniarki praktyki oraz środowiskowe:

 • Grażyna Bihun
 • Małgorzata Drabarczyk
 • Agnieszka Lipowczan
 • Grażyna Sładeczek
 • Joanna Chwastek
 • Izabela Machalica
 • Regina Polok

Rejestratorki medyczne:

 • Katarzyna Podżorska 
 • Halina Kaczorowska

Położna środowiskowa:

 • Barbara Olszewska