Stany nagłe

W stanach zagrożenia życia pomocy udziela Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Tel. 999 lub 112(z telefonu komórkowego)

Stany nagłe to m.in.

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
 • powód wezwania,
 • kto potrzebuje pomocy,
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.
Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich