Informacje ogólne

Nasza Poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy usługi medyczne nieodpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów zapisanych do naszej placówki.

Opiekę medyczną nad pacjentem sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski. W ramach placówki działa również położna środowiskowa prowadząc szkołę rodzenia.
 
W naszym budynku działa także Gabinet Fizykoterapii , Gabinet Stomatologiczny oraz prywatny Gabinet Kardiologiczny - rejestracja osobna, w każdej z ww. jednostek.
 
Poradnia NZOZ Goleszów jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.