Informacje ogólne

Nasza Poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy usługi medyczne nieodpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów zapisanych do naszej placówki. Opiekę medyczną nad pacjentem sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski. W ramach placówki działa również położna środowiskowa prowadząc szkołę rodzenia

Dzięki realizacji nowoczesnego modelu opieki nad pacjentem - Opieki Koordynowanej w POZ mamy możliwość wykonywania szerszego panelu dodatkowych badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych i porad dietetycznych u osób z chorobami przewlekłymi, a sam pacjent może liczyć na pomoc koordynatora w ustalaniu terminów badań i wizyt.
 
Szkolimy młodych lekarzy - posiadamy akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej. 
 
W naszym budynku działa także Gabinet Fizykoterapii , Gabinet Stomatologiczny oraz prywatny Gabinet Kardiologiczny - rejestracja osobna, w każdej z ww. jednostek.
 
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.
Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich