Rejestracja

Na wizytę u lekarza POZ można zarejestrować się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem innych osób – na określony dzień i godzinę w rejestracji poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00

Pacjenci z nagłymi zachorowaniami w przypadkach uzasadnionych medycznie są przyjmowani w dniu zgłoszenia się (w trybie pilnym).

Zgłaszając się do Rejestracji, należy posiadać dokument tożsamości lub inny dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele Unii Europejskiej w przypadku nagłych zachorowań legitymują się kartą EKUZ. 

Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich