Program pilotażowy

Jesteśmy partnerem Oddziału Kardiologii w Katowicach - Ochojcu, który w ramach Programu Zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa realizuje projekt pilotażowy opieki nad pacjentem z niewydolnością krążenia.

Program obejmuje przetestowanie nowych modeli w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. Program ten ma na celu zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, w tym poprawę dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia.

Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich