Krajowa Sieć Kardiologiczna - Program Pilotażowy

Jesteśmy partnerem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w ramach programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Sieć Kardiologiczna ma przyspieszyć drogę od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Pacjent maksymalnie w ciągu 30 dni powinien trafić do ośrodka kardiologicznego, aby rozpocząć leczenie nowoczesnymi metodami.

Do programu pilotażowego mogą być kwalifikowani pacjenci powyżej 18. roku życia, u których zdiagnozowano jedno z poniższych schorzeń:

  • oporne/wtórne nadciśnienie tętnicze,
  • niewydolność serca,
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu,
  • zastawkowe wady serca.
Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich