Jak zostać naszym pacjentem

Nasi pacjenci mogą korzystać z kompleksowych usług lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnej środowiskowej, bez względu na miejsce zamieszkania. Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru dowolnego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną, należy zgłosić się do przychodni z dowodem osobistym, aktualnym dowodem ubezpieczenia oraz wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji NZOZ lub po pobraniu poniższego druku:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Intrukcja wideo wypełniania deklaracji