Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Po godzinach pracy poradni oraz w dni wolne od pracy – opiekę medyczną lekarską (porady Lekarza Rodzinnego) i pielęgniarską (np. iniekcje i zabiegi pielęgniarskie zlecone przez Lekarza Rodzinnego) zapewnia Abmulatorium Izby Przyjęć Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Tel.33-852-56-23 lub 664-909-638.

Można również skorzystać z teleporady realizowanej przez Teleplatformę Pierwszego Kontaktu - 800 137 200

Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich