Opieka medyczna w ramach
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarz POZ:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem, uwzględniając miejsce udzielania świadczenia w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Podstawowym zadaniem lekarza POZ/lekarza rodzinnego jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ w ramach udzielanych świadczeń współpracuje z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieka pielęgniarska nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Pielęgniarki środowiskowe: Tel. 607-931-075

Położna Środowiskowa

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia) Opieka położnej nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Położna praktyki: Barbara Olszewska Tel. 512-450-746

Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich