Szczepienia dorosłych

Szczepienia przeciwko grypie

Kogo szczepić?

  • osoby w wieku >55 lat
  • osoby mające bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 6. miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi
  • pensjonariuszy domów opieki
  • dzieci i osoby dorosłe z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych (astma), układu krążenia (zwłaszcza po przebytym zawale serca), układu nerwowego, nerek, metabolicznymi (cukrzyca), immunosupresją,
  • kobiety w ciąży w sezonie grypowym

Szczepienia przeciwko grypie realizowane są jesienią corocznie w naszej przychodni dla wszystkich pacjentów.

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)

Zalecane nieuodpornionym przewlekle chorym o dużym ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorym z cukrzycą i niewydolnością nerek, chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych. Szczepienie składa się z trzech dawek.

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych

Szczepienie należy rozpocząć w zimie lub wczesną wiosną, przed rozpoczęciem sezonu aktywności kleszczy.

Szczepienie przeciwko krztuścowi

Zalecane kobietom w ciąży po ukończeniu 27. do 36. tygodnia ciąży oraz dorosłym >19. roku życia (dawki przypominające co 10 lat).

Szczepienie przeciwko pneumokokom

Zalecane dorosłym z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, chorym na cukrzycę, z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy

Baner informujący o skorzystaniu z grantu pozyskanego ze środków Funduszy Europejskich