Personel

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej:

 • lek.med. Halina Kostka specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, Kierownik.
 • lek med. Elżbieta Mrózek specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, Z-ca Kierownika
 • lek.med. Agata Pawełkiewicz-Pecold specjalista Pediatrii II stopnia, specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, Z-ca Kierownika
 • lek.med. Aleksandra Tochowicz specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia oraz Nefrologii
 • lek.med.Sebastian Dobromilski
 • lek.med.Dariusz Stuczyński-pediatra

Pielęgniarki praktyki oraz środowiskowe:

 • Grażyna Bihun
 • Alina Chmiel
 • Małgorzata Drabarczyk
 • Agnieszka Lipowczan
 • Grażyna Sładeczek
 • Joanna Chwastek
 • Izabela Machalica
 • Regina Polok

Rejestratorki medyczne:

 • Jadwiga Czakon
 • Katarzyna Podżorska 

Położna środowiskowa:

 • Barbara Olszewska