Napisz do nas!
A-   A   A+


Aktualności

Szczepionki przeciwko grypie-INFORMACJE

2014-09-12 09:00

 

 

Wedł‚ug zaleceń„ Gł‚ównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Programu Szczepień„ Ochronnych na grypę™ powinny się™ szczepić‡ wszystkie osoby powyżej 6 miesiąca› życia, a szczególnie:

- zdrowe dzieci w wieku 6-59 m.ż,

- osoby po przeszczepieniu organu,

- osoby w wieku powyżej 50 r.ż.

- doroś›li i dzieci, chorujący na przwewlekłe choroby ukł‚adu sercowo-naczyniowego, oddechowego (np.astma), choroby nerek, wą…troby, choroby neurologiczne, hematologiczne, metaboliczne (np.cukrzyca)

- doroś›li i dzieci z niedoborami odpornoś›ci (np.leczenie immunosupresyjne, HIV),

- kobiety, które są… lub bę™dą… w ciąży w trakcie sezonu epidemicznego grypy,

- pensjonariusze domów spokojnej staroś›ci, placówek dla przewlekle chorych,

- osoby otył‚e (BMI > 40),

- czł‚onkowie rodzin osób należą…cych do grup wysokiego ryzyka,

- osoby opiekują…ce się dzieć‡mi w wieku poniżej 5 lat,

- pracownicy słóżb publicznych
« powrót