Informacje ogólne

Nasza Poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczy usługi medyczne nieodpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów zapisanych do naszej placówki. Ponadto, działające w ramach naszej praktyki Poradnie Specjalistyczne, przyjmują wszystkich pacjentów posiadających aktualne skierowanie wystawione przez Lekarza Rodzinnego.

Opiekę medyczną nad pacjentem w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej sprawuje wykwalifikowany personel lekarski z ukończonymi specjalizacjami II stopnia w zakresie Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrii.

Opiekę pielęgniarską zapewniają pielęgniarki praktyki lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki środowiskowe. W ramach placówki działa również położna środowiskowa.

Poradnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.